Načítání ...

 

… a n e b   j a k   s i   t v o ř i t   v l a s t n í   w e b


Co je FelixNET ?

Základním požadavkem byla jednoduchá aktualizace stránek  bez pomoci dalších osob s okamžitým zveřejněním informací v síti internetu. Celý systém FelixNET je založen na bázi internetových stránek bez lokální aplikace. V praxi to znamená, že nepotřebujete na tuto tvorbu instalovat do Vašeho počítače žádný speciální program. Jste přitom schopni na Vašich stránkách provádět veškeré úkony, které jsou s jejich aktualizací a tvorbou spojené. Hlavní výhodou je, že FelixNET nevyžaduje žádné znalosti z programování internetových stránek a ovládání zvládne doslova každý uživatel, od dětí po  důchodce. Vyvíjíme i ovládání pro nevidomé a tělesně postižené. Práce se stránkami má v principu dvě části. Část kde uživatel internetové stránky tvoří (správa stránek) a část, kterou vidí všichni uživatelé internetu (samotné prezentované stránky).

Proč zrovna Felix ?

Název FelixNET byl odvozen z původní verze, která byla vytvořena již počátkem roku 1999. Tento název byl "Internet System Felix" - (ISF). Vznik tohoto aplikačního rozhraní byl vyprovokován naší klientelou, která začínala mít neustále větší požadavky na aktualizace svých informací na webových stránkách. I přes veškerou snahu, nebyl náš tým schopen v té době již několik stovek klientů uspokojit a tak byl předložen návrh na vybudování rozhraní pro klienty. Cílem bylo umožnit vstup především do textů a výměny obrázků. Tak byl započat vývoj tohoto aplikačního prostředí. První verze byla stavěna na technologii ASP za pomocí konektivity k databázím ACCESS a EXCEL. Později byl přizpůsoben na plný provoz proti MS SQL a MySQL. Schopnost tohoto systému byla omezena dle původního plánu na úpravy textů, výměny obrázků a drobné změny designu. Tak byl systém v provozu více než čtyři roky až do verze 2.6 .

Současnost.

 

V současné době byl původní Felix (ISF) kompletně přestavěn na novou technologii .NET, která nám umožňuje provoz i na operačních systémech LINUX. Z tohoto důvodu byl systém přejmenován na současný FelixNET . Došlo také ke kompletní rekonstrukci myšlenky na dnešní podobu, které pod sebe schraňuje možnost dodělávat části programů. Tento program je nazván jako "MODUL". V zjednodušené formě je princip nového felixe postaven tak, že vlastní operační jádro ve kterém jsou shromážděny veškeré důležité funkce a k tomuto jádru jsou postupně přidávány dvě kategorie modulů. První kategorií je "Základní modul" a druhou "Zakázkový modul".
Základní modul: je modul určený a přizpůsobený široké veřejnosti a také je tak stavěn z hlediska uživatelnosti či ceny
Zakázkový modul: je vytvořen jednoúčelově pro určitého klienta na základě jeho požadavků. (Další podrobnosti naleznete v sekci modulů, kde jsou vysvětleny funkce jednotlivých modulů)

| Ceník | Často kladené ... | Domovská stránka | Jak získat FelixNET? | Kontakty a Podpora | Optimalizace stránek | Partneři | Popis systému | Všeobecné podmínky | Základní informace | FelixNET©